Hırka-i Şerif’in İstanbul’a Geliş Serüveni

Hırka-i Şerif’in İstanbul’a Geliş Serüveni

Veysel Karanî, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kendisine hediye ettiği hırkayı hayatı boyunca itina ile muhafaza etmiş, hiç evlenmediği için de vefatından sonra Hırka-i Şerif, kardeşi Şehabettin Sühreverdi El-Üveysi’ye intikal etmiştir. İşte Veysel Karanî Hazretlerinin soyu, bu zatın evlatlarından çoğalmıştır. Mübarek Hırka-i Şerif de, yine bu sülale vasıtasıyla, bugün muhafaza edildiği makama kadar getirilmiştir.

HIRKA-İ ŞERİF'İN BATI ANADOLU'YA GÖTÜRÜLMESİ
Üveys Ailesinin, Irak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ikamet ettiği dönemlerde burada sık sık meydana gelen çarpışmalar yüzünden huzuru kaçmış, Ziver el-Üveysi zamanında - kesin olarak bilinmeyen bir tarihte - Kuşadası’na göç edip burada Hacı Lolo mahalline yerleşmişlerdir. Uzun müddet ziraatla meşgul olmuş ve aşiret halinde yaşamışlardır. Ellerinde Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) hırkasının bulunması sebebiyle aileye karşı daima saygı gösterilmiş ve Üveysiler o bölgede dini bir önem kazanmıştır. Bu sülaleden bir çok müderris yetişmiş ve senelerce irşat görevine devam etmişler hatta Fatih ve Ayasofya dersiamlıklarında da bulunmuşlardır.

HIRKA-İ ŞERİF'İN İSTANBUL'A GETİRİLMESİ
Daha sonra I.Ahmet’in fermanıyla aile, 1611 tarihinde İstanbul’a gelmiş ve reisleri olan Şükrullah el-Üveysi’nin Fatih civarında Yavuzselim’de kiraladığı evde İstanbul halkının Hırka-i Şerif’i ziyaret etmesi sağlanmıştır.