Hırka-i Şerif Dairesi

Hırka-i Şerif DairesiHırka-i Şerif için ayrılan bölüm dışardan bakılınca sekizgen planlı, basık kubbeli bir türbe görünümündedir. Zemin katın güney yönündeki kenarında yuvarlak bir pencere, yanlardaki üçer kenarda da kare şeklinde birer pencere bulunmaktadır. Bu bölümün kuzey yönündeki kenarı ise harimin mihrap duvarına bitişmektedir.Hırka ziyaretinin gerçekleştirildiği üst katın yan taraflarında, doğu ve batı yönlerine açılan ikişer kenarda yuvarlak kemerli birer geniş pencere bulunur. Ziyaret sırasında Hırka-i Şerif muhafazasının konduğu kıble yönündeki kenar sağır bırakılarak bunun cephesinde diğer kenarlardaki pencerelerin eşi olan bir niş tasarlanmıştır.
Ziyaret mekanının duvarları, Hereke’de çıkan kırmızı renkli breş/puding taşından levhalarla kaplanmış, kubbe eteği çift sıra konsollu bir silmeyle belirtilmiş, kubbenin yüzeyi irili ufaklı kasetlere bölünerek bunların içi kartonpiyer tekniğiyle hazırlanmış empire üslubunu yansıtan çelenkler, helezoni dallar gibi motiflerle süslenmiştir.Pencereleri örten kalın siyah perdelerin üzerinde bulunan simle işlenmiş besmeleler, Hz.Muhammed (s.a.v.)’in çeşitli isim ve sıfatları, ayrıca kubbedeki kartonpiyer bezemeyle üslup birliği içindeki motifler oldukça dikkat çekicidir.
Kıble yönündeki kenarda, yanlardan sütunçelerle kuşatılmış, pencerelerdekilerle aynı türde bir perdenin örttüğü niş yer almaktadır. Ziyaret esnasında Hırka-i Şerif bu nişin önüne konan som altından bir sehpanın üzerine yerleştirilmektedir. Günümüzde de riayet edilen gelenek uyarınca Üveysi Ailesinin reisi veya onun vekil tayin ettiği kişi bu nişin önünde sehpanın arkasında ayakta durarak hırkayı ziyaret ettirir.Doğu yönündeki galeriden selatü selam okuyarak bu mekana giren ziyaretçiler Hırka-i Şerif’i ziyaretten sonra geri geri çekilerek harimin batı yönündeki galeriden dışarı çıkarlar. Ya da zemin kattaki bağlantılardan harime ulaşarak burada iki rekat ziyaret namazı kılarlar.