Üveysilik

Üveysilik

Muhakkak dünyanın en mutlu insanları İslâm’a kayıtsız ve şartsız teslimiyetle Rasûlullah’ın eşiğine yüz süren, gökteki yıldızlara benzetilen ve ayet-i kerimelerde sayısız kere zikredilerek övgüye mazhar olan sahabe-i kiramdır.

Bununla birlikte bir de peygamberimiz zamanında yaşayıp da onu görme bahtiyarlığına erişememiş zatlar vardır ki bunların içerisinde en bilindik olanı Veysel Karani Hazretleridir. Efendimizi görüp görmediği, yaşayıp yaşamadığı tartışıladursun, Veysel Karani'nin yaşam tarzı ve hassasiyetlerinden esinlenerek, hiç kimsenin yol göstermesi olmadan sırf Cenab-ı Hakk’ın irşadıyla velayet derecesine ulaştığına inanıldığından dolayı tasavvuf kültürümüzde "Üveysilik" olarak ifade edilen bir de terimin oluşmasına vesile olmuştur.

Üveysi; tasavvuf tarihinde belli bir tarikat veya tasavvuf koluna mensup olmayan, fakat inanışa göre doğrudan doğruya “Allah’ın hidâyet ve delaletiyle velayet mertebesine ulaşan" sufilere denilmektedir.