Kuran-ı Kerim

Kuran-ı Kerim

KUR’AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMAProgramın eğitiminde Kur’an-ı Kerim’i düzgün okuyabilme bilgi ve becerilere sahip kişiler yetiştirilir.
Konu Başlıkları: Branşın eğitimlerinde kursiyerler, “Kur’an harfleri, harekeleri ve okuma kuralları” başlıkları altında Kur’an-ı Kerim’i hatasız okuma becerisi kazanır.
Eğitim Süresi: 32 saat.


KUR’AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMAProgramın eğitiminde Kur’an-ı Kerim’i tecvit ve mahrecine uygun okuyabilme bilgi ve becerilere sahip kişiler yetiştirilir.
Konu Başlıkları: Branşın eğitimlerinde kursiyerlere tecvit kaideleri öğretilir. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerler, Kur’an-ı Kerimi hatasız tecvit kaidelerine uygun olarak okuyabilme becerisi kazanır.
Eğitim Süresi: 32 saat