Resim

Resim

RESİM
Yağlı Boya Resim öncesi işlemlerini hazırlama, tuvale (Medefe) aktarma, yağlı boya tekniğini uygulama bilgi ve becerisine sahip bireydir

Resim sanatının temel kavramları desen, kompozisyon, ışık-gölge, renk gibi kavramlardır. Doğa aslında bir şekil ve renk yığınından ibarettir. Resim yapan kimse bu yığının içinden hoşuna giden elemanları seçer alır. Kendi duygularını ifade edebilecek duruma gelinceye kadar değiştirdikten sonra resme geçirir. Doğanın şekilleri oldukları halde, resim yapan kişi bu elemanları kendi duygularına ve isteklerine göre değiştirdiği için artık doğanın değil resmi yapan kişinin ürünü olacak hale gelirler.
Bütün bunları yapabilmek için sabırlı çalışmalarla belirli bir fikir olgunluğuna ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. İyi bir resim yapabilmek için önce resim tekniğini öğrenmek gerekir. Resmin temeli desen anlayışına, gözleme ve özel bir eğitime dayanır.
Konu Başlıkları: Resim ve guajboya malzemelerini tanıma, resim teknikleri, çizgi-desen, perspektif, resimde ışık gölge, renk kavramı, guaj boyanın özellikleri ve dikkat edilmesi gerekenler, guaj boyanın kullanımı, manzara (peyzaj) natürmort ve ev içi çalışmalar.
İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, hobi edinmenin yanı sıra kendilerini geliştirdikleri takdirde üretim yaparak gelir elde edebilirler.
Eğitim Süresi: 200 saat

Fotoğraf Galerileri

ismek-resim